Rachejtle bez papírů

Rachejtle bez papírů

Nebezpečné ohňostroje se dají v Česku koupit snadno, v nelegálním prodeji jsme na špičce EU

Česko je sedmým největším vývozcem zábavní pyrotechniky na světě. Na našem území je také největší množství firem z celé Evropy, které bez dostatečných kontrol prodávají tu nejnebezpečnější pyrotechniku. Jednotlivé evropské země mají kromě unijních předpisů i vlastní pravidla a nejpřísnější jsou pyrotechnické regulace v Irsku, kde si můžete koupit maximálně bouchací kuličky či pistolové kapsle.

Zábavní pyrotechnika je často velmi kontroverzním tématem. Nejenže kvůli hlasitým explozím často trpí zvířata, děti či starší občané, ale přemílaným tématem někdy bývá jejich celková bezpečnost. Kvůli tomu se různé země rozhodly užívání ohňostrojů omezit.

Pro jednodušší identifikaci různých druhů ohňostrojů funguje od roku 2007 speciální evropská legislativa, která je rozděluje do čtyřech základních tříd dle jejich vlastností. Tyto kategorie jsou rozdělovány především na základě nebezpečí, které daný typ pyrotechniky představuje, a je v nich zahrnut i minimální doporučený věk jejich uživatelů.

Bezpečnost ohňostrojů


Kategorie F1

Ohňostroje první kategorie představují velmi malé nebezpečí a vydávají zanedbatelný hluk. Kategorie F1 je určena i pro používání v interiéru obytných budov. K tomuto druhu zábavní pyrotechniky patří bouchací kuličky, praskací provázky, menší rotující předměty, pistolové kapsle a další. Doporučený věk pro zacházení s tímto druhem pyrotechniky je 12 let.


Kategorie F2

Ohňostroje druhé kategorie představují malé nebezpečí a disponují nízkou hlučností. Kategorie F2 je určena pro venkovní používání v uzavřených prostranstvích. Do kategorie F2 spadají petardy, římské svíce, bengálské ohně, menší rakety a kompakty a další. Doporučený věk pro zacházení s tímto druhem pyrotechniky je 16 let.


Kategorie F3

Ohňostroje třetí kategorie představují střední nebezpečí a jsou určeny k venkovnímu užití na velkých otevřených prostranstvích. Hlasitost zvuku, který vydávají, není lidskému zdraví škodlivá. Kategorie F3 zahrnuje dělobuchy, velké římské svíce, menší kulové pumy, větší kompakty a další. Doporučený věk pro zacházení s tímto druhem pyrotechniky je 18 let.


Kategorie F4

Ohňostroje čtvrté kategorie představují vysoké nebezpečí a používat je mohou jen odborníci z oblasti pyrotechniky. Hlasitost zvuku, který vydávají, není lidskému zdraví škodlivá.

Porušování zákazů prodeje

Přestože jsou nejnebezpečnější ohňostroje čtvrté kategorie určeny výhradně pyrotechnickým expertům, někteří tato pravidla ignorují. Česká republika je v tomto ohledu na předních příčkách. Podle studie Evropské komise na našem území existuje nejvyšší počet firem, které prodávají pyrotechniku odpovídající kategorii F4 bez kontroly, zda má kupující dostatečnou pyrotechnickou způsobilost. V Česku je takových společností podle studie z dubna roku 2019 dohromady jedenáct, což je více než dvojnásobek počtu obdobných firem z Bulharska, Litvy nebo Slovenska, které se se čtyřmi firmami dělí o druhé místo.

Jedním z důvodů vysokého počtu firem nezákoně prodávajících zábavní pyrotechniku jsou s největší pravděpodobností i mírné tresty, které prodejcům hrozí. Zatímco v Portugalsku mohou jít prodejci do vězení na dvanáct let a v Maďarsku a Bulharsku není doba strávená v nápravném zařízení nijak omezená, u nás vězení prodejcům nehrozí. Mohou sice dostat pokutu až ve výši 200 tisíc eur, ale to je proti lucemburskému milionu a neomezeným finančním trestům na Ukrajině, v Maďarsku, Finsku a Rumunsku pouze zlomek možného trestu z jiných zemí Evropy.

Vývoz ohňostrojů

Většina zábavní pyrotechniky ve světě se dováží z Číny, která se na jejím vývozu podílí z 84,2 %. Hodnota čínského exportu dosahuje v přepočtu více než dvaceti miliard korun. Na druhém místě je Nizozemsko, jehož vývoz v hodnotě 1,2 miliard představuje 5,1 % světového exportu ohňostrojů, a pomyslné stupně vítězů uzavírá Německo s exportem v hodnotě 371 milionů korun, což je 1,6 % světového vývozu.

Ani Česko si v tomto žebříčku nestojí špatně. V roce 2018 jsme se s vyvezenými ohňostroji v hodnotě 232,5 milionu korun dostali na sedmé místo a naše rachejtle a petardy tak představují 1 % celosvětového exportu zábavní pyrotechniky. Ačkoliv velikost našeho exportu zůstává stejná, propadli jsme se oproti předešlému období o dvě místa. Předběhlo nás totiž Polsko, které svůj export téměř zdvojnásobilo, a Spojené státy.

Evropská pravidla

Ohňostroje ze čtvrté kategorie jsou po celé Evropské unii povoleny pouze pyrotechnickým profesionálům a jinak jsou jejich prodej, nákup nebo držení zakázané. Jednotlivé státy však mohou ohňostroje opatřovat ještě přísnějšími pravidly a zakazovat i jiné kategorie.

U nás se za ohňostroj považuje pouze pyrotechnika obsahující deset a více kilogramů výbušniny. Odpalování pyrotechniky s menší hmotností není třeba oznamovat obecnímu úřadu a hasičskému sboru. Nákup ohňostrojů první kategorie je povolen osobám starším patnácti let, druhá kategorie je povolena od osmnácti a věk potřebný pro nákup ohňostrojů spadajících do třetí kategorie je stanoven na jednadvacet let. Všechny ohňostroje prodávané u nás musí být označeny značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti a zároveň i značkou CE, která označuje výrobky odpovídající evropským požadavkům.

V Belgii je od roku 2017 prodej středně nebezpečné pyrotechniky z kategorie F3 trestný. Věková omezení pro prodej se shodují s evropskými pravidly, a prodejci tak musí kontrolovat věk nakupujících. V Německu jsou pro běžný prodej zakázány všechny ohňostroje třetí a čtvrté kategorie a je zde regulována i zábavní pyrotechnika z méně nebezpečných kategorií. Občané starší osmnácti let mohou produkty kategorie F2 používat jen po dobu několika hodin během 31. prosince až 1. ledna.

Ve Finsku je prodej ohňostrojů osobám mladším osmnácti let zakázán od roku 2009. Podobně jako v Německu platí i zde časové omezení. Pokud však chcete odpalovat ohňostroje jindy než na Nový rok, musíte o tom informovat policii se čtrnáctidenním předstihem. Obdobně je tomu i v Nizozemsku, kde se odpalování ohňostrojů řídí takzvaným “Ohňostrojovým dekretem” z roku 1993, který po dobu většiny roku povoluje odpalování rachejtlí pouze profesionálním pyrotechnikům, ale na Nový rok je dovoluje i civilistům.

Ve Velké Británii byla po Noci Guye Fawkese roku 1997, během které kvůli nebezpečné pyrotechnice zemřeli dva lidé, zpřísněna pravidla pro nákup a prodej ohňostrojů. Potřebný věk pro nákup se zvedl z šestnácti na osmnáct let a ty nejnebezpečnější rachejtle byly zakázány.

Vůbec nejpřísnější jsou pravidla pro zábavní pyrotechniku v Irsku, kde se může beztrestně používat pouze ta, která spadá do kategorie F1. Kdokoliv, kdo je přistižen při prodeji, koupi či držení ohňostrojů z vyšších kategorií, může být potrestán pokutou, či dokonce vězením.

Nebezpečné rachejtle

O to, že může být zábavní pyrotechnika velmi nebezpečnou kratochvílí, svědčí různá zranění, ke kterým při jejich používání dochází. Podle americké Národní asociace požární ochrany ohňostroje jen ve Spojených státech způsobují ročně na 18,5 tisíce požárů včetně 1 300 vzplanutí budov nebo 300 požárů dopravních vozidel. Kvůli požárům způsobeným ohňostroji ročně dochází v USA ke třem úmrtím, čtyřiceti zraněním a škodě v hodnotě 43 milionů dolarů.

Požáry však nejsou jediným nebezpečím, které zábavní pyrotechnika představuje. V roce 2017 přijaly americké nemocnice přibližně 12 900 lidí, kteří se zranili při odpalování ohňostrojů. V 54 % případů šlo o zranění končetiny a v 36 % případů se jednalo o poranění hlavy. Do zranění hlavy se započítává i zranění obličeje nebo uší, ale velmi často došlo i k poškození zraku. Z celkového počtu zranění představoval zásah oka 14 %. V ohrožení nejsou jen ti, kdo ohňostroje odpalují, ale i přihlížející. Přibližně 65 % zranění se totiž přihodí těm, kteří odpalování rachejtlí pouze přihlížejí.

Kvůli častým zraněním se lékaři z britské Asociace plastických chirurgů (BAPRAS) snaží prosadit zakomponování drastických obrázků zranění způsobených ohňostroji na jejich obaly. Vycházejí tak z kampaně, kvůli které jsou obdobnými fotografiemi opatřeny tabákové výrobky.

Mohlo by vás zajímat