Prázdniny v Evropě

Prázdniny v Evropě

Čeští školáci si užijí 9 týdnů prázdnin, bulharští o 6 týdnů déle. Nejkratší prázdniny v Evropě má Wales

Délka letních prázdnin se mezi různými evropskými zeměmi liší o několik týdnů. Bulharské děti mají volno už téměř měsíc a do lavic se vrátí až po patnácti týdnech v polovině září. Naopak děti ve Walesu, který je součástí Spojeného království, mají jen šest týdnů prázdnin. České děti mají prázdniny podobně dlouhé jako na Slovensku nebo v Polsku, v některých spolkových zemích Německa a Rakouska je ale nastavení výrazně odlišné.

Českým dětem zbývá poslední školní týden před dvěma měsíci letního volna. Jejich vrstevníci z některých evropských zemí si ale prázdniny užívají už téměř měsíc. Již na začátku června začaly prázdniny například ve Finsku, Lotyšsku nebo Bulharsku.

Velšské šestitýdenní prázdniny

Na začátek letních prázdnin si ještě počkají školáci v některých částech Spojeného království, konkrétně v Anglii a Walesu, kde výuka skončí až v polovině července. Malí Velšané mají vůbec nejkratší prázdniny, protože do lavic se znovu vrátí hned na začátku září. Jejich volno tak trvá jen šest týdnů. Podobně krátkou letní přestávku mají školáci v Dánsku a Lichtenštejnsku, ukazují čísla evropské agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EACEA.

Prázdniny podle sklizně

Nejdéle si od školy odpočinou bulharské děti. Ty mají volno od začátku června až do poloviny září, tedy patnáct týdnů. Týká se to ale jen prvních pěti ročníků, starší školáci končí s výukou až v polovině června. Dlouhé prázdniny mají také zmínění Lotyši a Malťané nebo Rumuni, kteří si letního volna mohou užívat třináct týdnů. „Existují různé modely, které většinou vycházejí z historické tradice. Prázdniny byly v rámci budování vzdělávacího systému zavedeny kvůli sklizni, protože dětí bylo zapotřebí na polích. Proto například mohou být v Dánsku prázdniny krátké, zatímco v Bulharsku dlouhé – odpovídá to podnebí,“ vysvětluje vedoucí komunikace Informačního centra o vzdělávání EDUin Bob Kartous.

Poláci mají prázdniny delší než Češi

Česko má letní prázdniny nastavené podobně jako řada sousedních zemí. Slovenští školáci končí se školou také na konci června a vracejí se na začátku září. Malí Poláci mají volno o něco delší. Letos jim výuka skončila už 21. června a od školních povinností si odpočinou až do konce srpna. V Německu a Rakousku se délka prázdnin liší mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, a to i mezi těmi, které těsně sousedí s Českem. Zatímco Bavorsko má prázdniny od konce června do konce prvního zářijového týdne, v Sasku trvají od 8. července do 16. srpna. V Dolních Rakousích je nastavení prázdnin stejné jako v Česku, ale v Horních Rakousích mají děti prázdniny od 6. července do 8. září.

Mohlo by vás zajímat