Kam na pláž

Kam na pláž

Česká přírodní koupaliště jsou čistší než před 10 lety. Nejlepší sladkou vodu má Rakousko

Rybníky, jezera, řeky a další přírodní místa pro koupání jsou v České republice výrazně čistší než v roce 2009. Během posledních 10 let se zde zvýšil podíl lokalit s výbornou kvalitou vody z 63 % na 81,7 %. Ta se nejvíce zlepšila v Rakousku, nejvýrazněji si naopak pohoršilo Slovensko. Nejčistší mořskou vodu nabízí Kypr, oproti minulosti si polepšila Itálie.

Voda ke koupání se v Česku zlepšuje

V Česku jsou dnes rybníky, jezera, řeky a další místa pro přírodní koupání čistější než před 10 lety. V roce 2009 mělo výbornou kvalitu vody jen 63 % lokalit, loni už to bylo 81,7 % ze 153 testovaných koupališť. Patřily mezi ně i oblíbené přehrady jako Slapy, Orlík a Lipno. Nedostačující kvalitu vody vykazovala jen dvě místa, a to Staňkovský rybník u Jindřichova Hradce a přírodní koupaliště Písník Mělice u Přelouče. Analýza vychází z každoročních zpráv Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Ty hodnotí, zda přírodní koupaliště vyhovují evropským požadavkům na kvalitu vody.

Nejvíce se čistota zvýšila v Rakousku

Ještě výraznější změny v čistotě vody během posledních deseti let zaznamenaly dvě sousední země, kam Češi jezdí nejčastěji. V Rakousku se procento míst s vynikající čistotou vody zvýšilo o 22,7 bodu na celkových 97,3 % z více než 260 sledovaných míst. Podíl lokalit s nedostačující kvalitou vody se zde od roku 2009 do roku 2018 snížil o 2,2 bodu. Situace se naopak zhoršila na Slovensku. V roce 2018 se výbornou kvalitou vyznačovala jen lehce nadpoloviční většina z 32 sledovaných lokalit, tedy o 21 a půl procentního bodu méně než v roce 2009. Procento míst s nedostatečnou kvalitou vody zde vzrostlo o 3,1 bodu.

Nejlepší mořskou vodu má Kypr

Na prvních dvou místech evropského srovnání kvality vody se umístily Kypr a Malta, kde měly výbornou čistotu téměř všechny lokality (99,1 % a 98,9 %). Mezi oblíbenými přímořskými destinacemi Čechů se daří také Řecku. Výbornou kvalitu vody tam zaznamenalo 97 % z téměř 1 600 sledovaných míst. Boduje i Chorvatsko (více než 94 % z tisíce lokalit) nebo Itálie (90 % z 5 500 míst). Právě Itálie si dokonce mezi třemi nejpopulárnějšími místy pro naše dovolené u moře polepšila nejvíc. Podíl míst s vynikající čistotou mořské vody se v Itálii mezi lety 2009 a 2018 zvýšil o 6 a půl procentního bodu. Naopak Chorvatsko si pohoršilo o 3 a půl bodu a Řecko o 2,8 bodu.

Čistotu vody v Evropě chrání dohody

Díky čistější vodě se lidé vyhnou vyrážkám, zažívacím potížím nebo zánětům, které způsobují sinice, fekální bakterie či pseudomonády. Koupání v kontaminované vodě je nebezpečné hlavně pro malé děti a těhotné ženy. Ke znečištění dochází zejména kvůli odtokům z farem nebo polí, ale i splaškům z kanalizace. Celkově se kvalita evropských vod ke koupání zvyšuje od 70. let minulého století. Pomáhají tomu společná pravidla pro ochranu vodních toků i evropské fondy, které financují nové kanalizace nebo čistírny odpadních vod.

Mohlo by vás zajímat