Splácení faktur v Evropě

Splácení faktur v Evropě

S pozdním splácením se setkalo 90 % firem, přesto se české faktury proplácejí rychleji než britské, švýcarské nebo rakouské

V České republice se pohledávky v řádném termínu bez zbytečných průtahů naplňují téměř ve dvou třetinách případů. České faktury se tak proplácejí rychleji než britské, švýcarské, anebo rakouské. Vůbec nejlépe si v tomto ohledu vedou nejmenší firmy. Česko také patří k evropským lídrům ve využívání elektronických faktur. České firmy na ně spoléhají nejčastěji z celé východní Evropy.

Faktury se v Česku proplácejí rychleji než ve Velké Británii, Švýcarsku či Rakousku. K pozdnímu splácení dochází v tuzemsku jen ve 34,1 % případů, zatímco ve výše zmíněných státech dosahuje podíl pozdě splněných pohledávek až 40 %. S pozdními platbami se však Češi přesto setkávají velmi často, v průzkumu společnosti Atradius tuto zkušenost uvedlo téměř 90 % respondentů. Pro 38,7 % podnikatelů přitom pozdě splacené faktury představují závažný problém, kvůli kterému museli například odložit platby vlastním dodavatelům (17,3 %). Ztrátu příjmů na základě pozdě splacených faktur zaznamenalo 11,3 % firem.

Slováci platí faktury o den dříve

Čas od vystavení do fyzického splacení pohledávek (označované zkratkou DSO) se u nás vloni zkrátil o dva dny, a nyní tak dosahuje 44 dní. Lépe je na tom z východní Evropy jen Slovensko, které se může chlubit splatností jen o den kratší. Splatnost je v Česku průměrně stanovena na 28 dní, což je z hlediska celé východní Evropy nejkratší období. Domácí zákazníci mají na zaplacení průměrně 25 dnů, zahraniční jen o šest dní více. Téměř 80 % pohledávek se má splatit do třiceti dní a pouhé jedno procento převyšuje devadesátidenní lhůtu. Nejpřísnější je ve stanovování mezních termínů splatnosti Německo s 91 % faktur splatných do třiceti dnů.

Čím menší firma, tím důslednější

Velmi dobře si Česká republika stojí i z hlediska využívání elektronické fakturace. Tu uplatňuje téměř 80 % firem, což je opět největší poměr ve východní Evropě. S přechodem na online fakturaci ale zaznamenalo zrychlení plateb jen 39 % firem. „Nejlepší platební morálku mají menší firmy z oblasti služeb, protože se musí podřídit přísným platebním požadavkům velkých podniků. U faktur vystavených většími společnostmi naopak není výjimkou splatnost až 90 dní. Malým a středním podnikům, často závislým na každé platbě, přitom může tak dlouhá splatnost způsobovat velké problémy,“ uvádí Marek Hejdušek, ředitel služby Cashbot. Ta nabízí živnostníkům i malým a středním firmám možnost profinancování faktur do druhého dne a pomáhá jim tak získat jejich peníze dříve a obratem je využít pro rozvoj svého podnikání.

Podniky častěji využívají i factoring

Domácí firmy v rostoucí míře využívají služeb factoringu, kdy banka průběžně proplácí firemním klientům pohledávky, které mají u svých odběratelů. Klienti tak nemusí čekat na zaplacení jejich pohledávek v dohodnuté splatnosti s jejich odběrateli a peníze mají od banky okamžitě k dispozici. Tím si zrychlují a stabilizují jejich peněžní tok neboli cash-flow. „Jen za rok 2018 jsme profinancovali přes 550 tisíc faktur klientů v celkovém objemu téměř 36 miliard korun. Stále nicméně platí, že v České republice je penetrace využití factoringu v poměru k hrubému domácímu produktu pouze 3,3 %, zatímco průměr v Evropské unii činí téměř 11 %“, říká Pavel Chlumský, člen představenstva Factoringu České spořitelny.

V Česku platby pozdržují hlavně odběratelé

Napříč Evropou je hlavním důvodem pro pozdní splatnost faktur nedostatek dostupných finančních prostředků nakupujících. V České republice za pozdní tuzemské transakce nejčastěji může pozdržení platby dodavateli, aby měl odběratel peníze na financování dalších potřebných věcí. S více než 57 % respondentů Česko převyšuje všechny evropské státy. Obdobně si Češi stojí i v rámci zahraničních transakcí, kde nás však v tomto ohledu převyšuje Slovensko.

Mohlo by vás zajímat