Ženy mezi učiteli

Ženy mezi učiteli

Na prvním stupni učí z 94 % ženy. Jde o jeden z největších nepoměrů v Evropě

Ačkoliv ženy převažují na základních školách v celé Evropě, v Česku je podíl učitelek na prvním stupni 5. největší v Evropě. Nejvyrovnanější je genderová situace v Turecku. Čím vyšší je stupeň a odbornost škol, tím více se vyrovnává poměr v počtu žen a mužů v učitelském sboru. Zatímco v českých mateřských školách natrefíte na učitelku v 99,6 % případů, na vysoké škole je to jen 38 %. Počty učitelů se v Česku za posledních dvacet let proměnily v minimální míře, jedinou výjimkou jsou střední školy, kde počet pedagogů klesl o polovinu.

V České republice je učitelské povolání zejména ženskou doménou. Jen s velkými obtížemi na základní škole narazíte na učitele a v Evropě je genderová situace na tomto stupni vzdělávání podobná. Učitelek základních škol je ve všech evropských státech více než učitelů, a to na obou stupních (na prvním stupni představují učitelky 85 % pedagogů a na druhém tvoří 70 %).

Nejvyrovnanější poměr mužů a žen je v Turecku, kde ženy představují zhruba 59 % veškerých pedagogů základních škol. Ženy se na základním vzdělávání prvního stupně podílejí nejvíce ve Slovinsku, kde obsadily 97,3 % učitelských pozic, a na druhém stupni v Litvě, kde tvoří 85 % pedagogických sborů. Česká republika v tomto ohledu také vyčnívá, jelikož jsou u nás učitelské pozice na prvních stupních základních škol z 94 % vyplněny ženami, což Česko staví na páté místo v žebříčku základních škol s největším ženským zastoupením na prvním stupni.

Více mužů najdete v učitelských sborech středních a vysokých škol

Na středních školách se poměr počtu učitelek a učitelů začíná vyrovnávat s 60% zastoupením vyučujících žen. Jedinou zemí, která zaměstnává více mužů na pozicích středoškolských učitelů, je Švýcarsko, kde muži tvoří dvě třetiny pedagogů. Počet mužů převažuje nad počtem žen pouze na vysokých školách. Výjimkou jsou Finsko, Lotyšsko a Litva, které si zachovávají převahu pedagožek ve všech úrovních vzdělávání. V České republice ženy představují 38 % vysokoškolských pedagogů. Mezi svými sousedy tak má Česká republika největší zastoupení mužů na univerzitách.

Učitelé v ČR nemládnou a na středních školách jich je o polovinu méně než před dvaceti lety

Počet učitelů se na základních a vysokých školách za posledních 20 let výrazně nezměnil. Výjimkou jsou ale střední školy, kde dochází k dramatickému poklesu počtu pedagogů. Podle dat Českého statistického úřadu české střední školy ve školním roce 2000/2001 zaměstnávaly téměř 66 tisíc pedagogů. O pět let dříve to bylo přes 83 tisíc. V roce 2017 se počet učitelů na středních školách snížil na 38 tisíc a ani vloni jejich počty nerostly. Stojí za tím mimo jiné i rušení a slučování středních škol, které neustále probíhá v mnoha krajích.

Největší počet českých pedagogů doposud představují lidé mezi padesáti a šedesáti lety. Platí to na všech úrovních vzdělávání a nejvíce v mateřských školách, kde tvoří padesátníci a padesátnice 37 % všech učitelů. Učitelské sbory mateřských škol zároveň zahrnují i největší poměr lidí do třiceti let (téměř 16 %).

Mohlo by vás zajímat