Houbaření v Evropě

Houbaření v Evropě

Východní Evropa je rájem houbařů, v Nizozemsku naopak hrozí za sběr hub i vězení

Houbaření patří v České republice téměř k národním sportům, v zahraničí je k němu ale nutné přistupovat obezřetně. Nejpřísnější pravidla platí v Nizozemsku, kde je houbaření mimo vlastní pozemky zakázáno. Rakušané mohou během jedné návštěvy lesa nasbírat maximálně dva kilogramy hub. V Německu se zase situace liší v jednotlivých spolkových zemích. Pokuta za porušení zákazu sběru hub může v chráněných oblastech Saska dosáhnout výše až 50 tisíc eur.

Češi si z lesů každoročně odnášejí houby a další lesní plody v hodnotě miliard korun. V zahraničí nás proto může překvapit široká škála pravidel, která houbaření omezují. Například Nizozemsko je jedinou zemí Evropské unie, kde platí zákaz sběru hub v jakémkoliv množství. Ve většině evropských států platí zákaz houbaření na soukromých pozemcích, zatímco v Nizozemsku platí i ve veřejných lesích a parcích. Porušení zákazu znamená pytláctví, za které kromě pokuty hrozí až měsíc vězení. To je ale ve skutečnosti spíše nepravděpodobný trest.

Nejčastěji platí hmotnostní omezení

Neomezený sběr hub je běžnější ve východoevropských zemích, kde pro něj obvykle neplatí žádná speciální pravidla. V západní Evropě se omezení nejčastěji týkají povoleného množství, které si houbaři smějí z lesů odnést. Například v Lucembursku nebo Švýcarsku je denní limit nastaven na jeden kilogram hub. Ve Švýcarsku také situaci komplikují specifická pravidla v jednotlivých kantonech. Obdobně tomu je i v Německu a jeho spolkových republikách s vlastními pravidly. Z některých míst lze odnést až dva kilogramy hub, z jiných jen půl kilogramu. V chráněných oblastech navíc hrozí vysoké pokuty, například v Sasku i padesát tisíc eur. Ve Francii se zase pravidla liší podle jednotlivých departementů a limit pro sběr hub je stanovován na litry, a nikoliv na kilogramy.

Pozor při sbírání na dovolených

Pokuty mohou houbařům hrozit i v oblíbeném Chorvatsku. Sbírat zde houby, a to do limitu tří kilogramů na osobu, lze jen díky speciálnímu povolení, které je nutné každoročně obnovovat. V Belgii mohou houbaři používat maximálně desetilitrový košík a houby smějí sbírat jen ve vzdálenosti do deseti metrů od vyšlapaných cest. Úplný zákaz navíc v Belgii platí ve vlámských a bruselských lesích. Rakušané zase mohou v létě sbírat houby jen od 7 do 19 hodin, od října je tento časový úsek zkrácen ještě o dvě hodiny. Rakouská vláda se opatřením snaží omezit plašení divoké zvěře. Itálie má opět odlišná pravidla v jiných regionech. Například v Jižním Tyrolsku musí houbaři zaplatit osm eur v každé obci, kde budou houby sbírat. To ale mohou pouze v sudé dny od 7 do 19 hodin a každý sběrač si může z lesa odnést maximálně kilogram hub na osobu starší čtrnácti let.

Mohlo by vás zajímat