Ženy mezi lékaři

Ženy mezi lékaři

Českému zdravotnictví vládnou ženy. Má větší podíl lékařek než Německo nebo Švédsko

Ve zdravotnictví u nás pracuje nepoměrně více žen než mužů. Mezi zdravotnickými pracovníky bylo žen podle posledních dostupných dat asi 220 000 a mužů jen 62 000. Nejvíce žen je mezi zdravotními sestrami a porodními asistentkami, naopak mezi doktory je poměr obou pohlaví nejvyrovnanější. Podobné podíly lékařek mají i další země Visegrádské čtyřky. Ženy mezi lékaři výrazně dominují v baltských zemích.

Kdyby se čeští lékaři rozdělili na muže a ženy, početně by vznikly dva poměrně vyrovnané týmy. Mezi doktory je totiž 55 % žen a 45 % mužů, ukazují nejnovější čísla Českého statistického úřadu z roku 2016. Z celkového počtu více než 57 000 lékařů a zubních lékařů bylo přibližně 31 500 žen a téměř 26 000 mužů. Od roku 2000 podíl žen lehce stoupl – na přelomu tisíciletí tvořily mezi lékaři 52 %.

Zdá se, že pro ženy-doktorky je lákavá zubařina. Pokud se podíváme na statistiky týkající se čistě zubařů, jasně se ukazuje dominance žen. V roce 2016 u nás bylo více než 5 000 zubařek a jen necelé 3 000 zubařů. Ještě výraznější rozdíl pak najdeme u jiných zdravotnických povolání. V roce 2016 tu například bylo 6 000 žen-lékárnic, zatímco mužů-lékárníků bylo jen něco přes 1 000. A zcela nejviditelnější je rozdíl v kategorii „všeobecné sestry a porodní asistentky“. Tam mělo Česko v předminulém roce téměř 87 000 žen a jen lehce přes 2 000 mužů.

Obecně tak ženy v českém zdravotnictví převládají. Z celkového počtu téměř 282 000 zdravotnických pracovníků bylo v roce 2016 žen asi 220 000 a mužů jen necelých 62 000. V lékařských profesích jsou ale počty žen a mužů vyrovnanější.

V severských zemích je podíl lékařek nižší než u nás

V zemích Visegrádské čtyřky je podíl mužů a žen v lékařských profesích podobný jako v Česku. Na Slovensku pracovalo mezi doktory v roce 2016 asi 57,5 % žen, v Polsku to bylo 57 % a v Maďarsku 56 %. U západních a jižních sousedů naproti tomu lehce nadpoloviční většinu lékařů tvořili muži. V Rakousku bylo žen 47 % a v Německu něco přes 46 %. Také v severských zemích, jako je Dánsko, Švédsko a Norsko, se podíl lékařek pohyboval těsně pod hranicí 50 %. Nejvýraznější převahou žen mezi lékaři se vyznačují baltské země. V Lotyšsku byly mezi doktory v roce 2016 téměř tři čtvrtiny žen (74 %). V Estonsku tvořily ženy-doktorky 73 % a v Litvě necelých 70 %. Na opačném konci škály se umístily Lucembursko (34,5 % žen) a Lichtenštejnsko, kde ženy tvoří jen necelou třetinu lékařů (asi 30,5 %).

Mohlo by vás zajímat